những bài tập lưng xô có thể tập ở nhà

Tập lưng xô rất hiệu quả với bài ngồi kéo cáp Seated Cable Row

Nếu bạn muốn tìm một bài tập lưng xô hiệu quả thì ngồi kéo cáp chính là một trong những bài tập hiệu quả nhất mà bạn phải biết để thực hiện thường xuyên nhiều hơn. Seated Cable Row một bài tập lưng xô hiệu quả cho phần lưng giữa để giúp bạn có tấm