lưng xô chữ v

Những bài tạp lưng xô chữ V

Những bài tập dưới đây sẽ giúp cải thiện độ dày và tăng độ rộng cho phần lưng, giúp bạn có được cặp xô rõ nét hơn. Tập lưng xô chữ V | Hướng dẫn 1 buổi tập xô hiệu quả cho namSadik Hadzovic tham gia khá nhiều cuộc thi, trong đó anh nổi bật